+4 021 402 3927; +4021 402 3935

English

Program de studii de licenta - Controlul si Expertiza Produselor Alimentare

Domeniu

Ingineria Produselor Alimentare


Prezentare

Programul de studiu Controlul si Expertiza Produselor Alimentare completeaza planul de specializari din Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti si abordeaza promovarea unei pregatiri profesionale care sa asigure competente de profil pentru absolventii acestei specializari:
- Pregatire generala de inginer;
- Pregatire generala in domeniul tehnologiilor alimentare si biochimice, exploatarea proceselor si utilajelor specifice industriei alimentare;
- Aplicarea tehnicilor moderne pentru controlul al fabricatiei si al calitatii produselor alimentare, identificari si dozari ale constituentilor alimentelor, poluantilor alimentari;
- Identificarea problemelor de mediu ale industriei alimentare, utilizarea de principii de dezvoltare durabila pentru unitatile agricole si din industria alimentara;
- Utilizarea conceptelor de baza din management si marketing pentru industria alimentara.

Un element important in realizarea unui program educational in concordanta cu progresele tehnico-stiintifice, dar si cu nevoile concrete ale industriei alimentare romanesti il reprezinta stabilirea de parteneriate cu mediul economic, cu potentialii beneficiari ai activitatii de instruire universitara. Exista conventii de practica a studentilor cu o serie de intreprinderi cu profil alimentar din Bucuresti si din tara, precum si posibilitati de stagii de informare in unitati de productie sau cercetare.

Procesul de invatamant este suplu, atractiv prin modul de prezentare a cursurilor, facilitat de acoperirea cu materiale didactice, de utilizarea eficienta a timpului afectat seminariilor, proiectelor si activitatilor de laborator.

Programul de studii functioneaza din anul 2010 ( autorizare provizorie) si este acreditat din anul 2016, primind calificativul cel mai inalt - INCREDERE din partea ARACIS - Agentia Nationala de Asigurare a Calitatatii in Invatamantul Superior.


Abilitati si competente dobandite

- Identificarea, descrierea si utilizarea adecvata a notiunilor specifice stiintei alimentului si sigurantei alimentare.
- Conducerea proceselor generale de inginerie, exploatarea instalatiilor si echipamentelor de industrie alimentara
- Supravegherea, conducerea, analiza si proiectarea tehnologiilor alimentare de la materii prime pana la produs finit.
- Realizarea controlului si expertizei produselor alimentare, inclusiv in domeniul protectiei consumatorilor
- Proiectarea, implementarea si monitorizarea sistemelor de management al calitatii si sigurantei alimentare
- Identificarea problemelor de mediu ale industriei alimentare, utilizarea de principii de dezvoltare durabile pentru unitatile agricole si din industria alimentara.
- Utilizarea conceptelor de baza din management si marketing pentru industria alimentara


Oportunitati de angajare

Absolventii acestui program de studii pot ocupa o varietate de locuri de munca in industria alimentara si domenii conexe, ca exemplu:
- intreprinderi de profil din industria alimentara – Danone Romania, Tymbark Romania, Vel-Pitar, Tuborg, SC Unilever South Central Europe SA, S.C. Annabela Conserve Raureni, SC FOX COM SERV, Angst, ICA Research & Development SRL etc.
- laboratoare de control al calitatii produselor alimentare (din cadrul fabricilor de profil cat si din cadrul ANPC.-Autoritatea nationala pentru protectia consumatorilor, ANSVSA- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, etc );
Institute de cercetare de profil – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA Bucuresti
- distributia si comercializarea produselor alimentare;
- invatamant universitar si preuniversitar- cu conditia parcurgerii modulelor pedagogice facultative


Posibilitati de dezvoltare profesionala ulterioara

Studiile de licenta pot fi continuate cu studii de master in domeniu, de exemplu "Controlul calitatii si securitatea produselor alimentare", , "Produse Farmaceutice si Cosmetice", "Expertizarea Produselor Chimice, Alimentelor si Materialelor", "Protectia Consumatorului. Controlul Calitatii Produselor" etc.


Resursele umane si baza materiala implicate in formarea studentilor

Programul este coordonat de Departamentul de Chimie Organica "Costin NENITESCU".

Cadrele didactice care deservesc programul de studiu Controlul si Expertiza Produselor Alimentare au experienta didactica si de cercetare in domeniul programului de studii si fac parte din 16 departamente din cadrul UPB dupa cum urmeaza:
- 6 departamente apartin facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor: Chimie Anorganica, Chimie Fizica si Electrochimie, Chimie Organica „C. Nenitescu, Chimie Analitica si Ingineria Mediului, Chimie generala, Bioresurse si Stiinta Polimerilor, Inginerie Chimica si Biochimica.
- 2 departamente apartin facultatii de Ingineria Sistemelor Biotehnice : Ingineria Sistemelor Biotehnice, si respectiv Mecanica
- 8 departamente din diverse facultati ale UPB Matematica Informatica, Fizica, Comunicare in limbi moderne Economie, Electrotehnica, Grafica Inginereasca si Design industrial, Inginerie economica, Departamentul de Formare pentru Cariera Didactica si Stiinte Socio-Umane

O parte din personalul didactic este specializat prin stagii de pregatire in strainatate, iar baza materiala este corespunzatoare (formata din aparatura de laborator, tehnica de calcul si aplicatii software moderne) precum si de aparitii editoriale recente.

Activitatea de cercetare este sustinuta de baza materiala performanta din Departamentele facultatii si prin crearea Centrului National de Cercetari Stiintifice pentru Siguranta Alimentara – CnpSA in care activeaza si o parte din cadrele didactice implicate in aceasta specializare.


Plan de invatamant

Planul de invatamant pentru acest program de studii de licenta este disponibil aici.


Contact
Secretariat

Anii I si IIAnii III si IV