+4 021 402 3927; +4021 402 3935

English

Program de studii de masterat - Biorafinarii si Bioproduse

Acest program de studii va inlocui programul de studii "Biocombustibili, Biorafinarii si Tehnologii Conexe"Domeniu

Inginerie Chimica


Tip

Interdisciplinar/transdisciplinar


Prezentare

  


Abilitati si competente dobandite

Absolvenţii acestui master vor dobândi, din punct de vedere profesional, următoarele competenţe:
- Abilititati de cercetare referitoare la procesele de prelucrare a resurselor naturale pentru obţinerea de bioproduse (biocombustibili, fitofarmaceutice, coloranti naturali, biosurfactanti, etc.) şi procesarea produşilor secundari în produse chimice fine;
- Cunoaşterea şi înţelegerea proceselor de prelucrare complexă a resurselor naturale regenerabile în vederea obţinerii de bioproduse şi de alţi componenţi bioactivi valoroşi cu utilizare în industriile alimentară, farmaceutică sau cu alte utilizări;
- Capacitatea de optimizarea proceselor în biorafinarii, echipamente şi utilaje specifice domeniului;
- Inţelegerea interacţiunilor funcţionale complexe ce au loc într-o instalaţie industrială, între reactorul biochimic şi utilajele de separare şi transfer termic, în scopul integrării termice cât mai avansate a acestora;
- Capacitatea de operare performantă a utilajelor comune industriilor de proces;
- Abilitatea de a proiecta instalaţii luând în considerare constângerile economice, de protecţia mediului şi de siguranţă în exploatare, pentru tehnologiile caracteristice obţinerii de bioproduse;
- Abilitatea de a utiliza instrumente informatice în analiză şi conducerea proceselor chimice şi biochimice;
- Cunoaşterea noţiunilor fundamentale de conducere a proiectelor si a studiilor de fezabilitate şi de întocmire a planului de afaceri;
- Capacitatea de a aplica creativ tehnicile de cercetare şi inovare în domeniul biorafinăriilor şi al bioproduselor;
- Capacitatea de a elabora şi susţine comunicări ştiinţifice şi rapoarte de cercetare de specialitate.


Oportunitati de angajare

 


Posibilitati de dezvoltare profesionala ulterioara

 


Resursele umane si baza materiala implicate in formarea studentilor

Programul este coordonat de Departamentul de Bioresurse si Stiinta Polimerilor.

 


Plan de invatamant

Planul de invatamant pentru acest program de studii de masterat este disponibil aici.


Contact
Secretariat