+4 021 402 3927; +4021 402 3935

English

Program de studii de masterat - Stiintele Vietii si Ecologie

Domeniu

Stiintele educatiei


Tip

Complementar


Prezentare


Programul de master SCIVEC este conceput in sistemul creditelor de studiu transferabile si a fost elaborat de catre Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor (Departamentul de Chimie Anorganica, Chimie Fizica si Electrochimie).

Pregatirea prin programul de master SCIVEC este directionata catre formarea competentelor complementare (transversale), absolut necesare pentru deschiderea de noi orizonturi si asigurarea pregatirii profesionale a generatiei tinere, ca viitori specialisti angrenati in actiuni destinate realizarii unor scopuri strategice de dezvoltare economica si industriala a tarii. Profesorii performanti pot forma elevi sau studenti performanti si viitoarele generatii de elevi trebuie sa aiba acces la un invatamant de calitate.

Unul dintre obiectivele principale ale programului de master, SCIVEC este pregatirea multidisciplinara si interdisciplinara, asa cum este reflectat in planul de invatamant din cele patru semestre.

Programul de master SCIVEC asigura o pregatire didactica si de specialitate conform urmatoarei structuri:
Discipline de specialitate:
• Chimie (Concepte si strategii in chimia moderna, Chimie bioanorganica, Materiale hibride, Biopolimeri, Biochimie, Chimie supramoleculara, Membranologie, Bioanaliza chimica, Chimie fizica aplicata pentru stiintele vietii, Fenomene electrochimice in stiintele naturii)
• Biofizica, Biospectroscopie
• Microbiologie aplicata, Chimie farmaceutica
• Ecologie, Biosecuritate, Surse de energie curata, Catalizatori si procese catalitice pentru prevenirea poluarii, Chimie verde, Ecotoxicologie, Compusi functionali in controlul poluarii, Automate celulare in chimie si ecologie, Politici de mediu
• Informatica pentru stiintele vietii


Abilitati si competente dobandite

Specializarea prin programul de master SCIVEC va asigura:
• dezvoltarea competentelor in stiintele vietii si ecologie (aprofundarea si largirea cunostintelor, structurarea abilitatilor si aptitudinilor necesare formarii profesorilor-specialisti pentru discipline complementare, chimie, fizica, biologie, ecologie)
• dobandirea unor duble competente prin introducerea in programul de master a unor discipline complementare, avand in vedere noile modificari din aria curriculara scolara, in corelatie cu noua legea invatamantului
• dezvoltarea dimensiunii transversale a competentelor in domeniile chimie, biologie si fizica
• formarea unor abilitati legate de comunicarea interpersonala, lucrul in echipa, inserarea rapida pe piata resurselor umane
• valorificarea competentelor dobandite
• abilitarea si perfectionarea absolventilor cu studii universitare de specialitate (chimie, biochimie, biologie, fizica) pre-Bologna, ingineri, profesori sau profesori-ingineri pentru profesia didactica in domeniile mentionate.

Dezvoltarea unor competente specifice in acord cu politicile si strategiile in stiintele vietíi (chimie, biologie, fizica):
- discipline de specialitate
• cunoasterea tendintelor de dezvoltare ale chimiei, biologiei, fizicii dar si a ecologiei
• cunoasterea relatiei chimiei cu alte domenii ale stiintei: tiinta materialelor, biochimie, biofizica, biologie, medicina
• dezvoltarea creativitatii in proiectarea rationala de materiale utilizand conceptele de autoasamblare la nivel molecular
• intelegerea si aplicarea principiilor green chemistry in sinteza unor materiale functionale
• modelarea interactiilor dintre particule in cadrul transformarilor chimice.


Oportunitati de angajare

-


Posibilitati de dezvoltare profesionala ulterioara

Specializarea prin programul de masterat STIINTELE VIETII SI ECOLOGIE (Scivec) asigura:
- ndezvoltarea competentelor in chimie (aprofundarea si largirea cunostintelor, structurarea abilitatilor si aptitudinilor necesare formarii specialistilor)
- dobandirea unor duble competente prin introducerea in programul de masterat a unor discipline complementare
- dezvoltarea dimensiunii transversale a competentei in domeniul chimiei, ecologiei si biologiei
- formarea unor abilitati legate de comunicarea interpersonala, lucrul in echipa, inserarea rapida pe piata resurselor umane
- valorificarea competentelor dobandite
- abilitarea si perfectionarea absolventilor cu studii universitare de specialitate (chimie, biochimie, fizica) pre-Bologna, ingineri, profesori sau profesori-ingineri pentru profesia didactica in domeniile mentionate.

Dezvoltarea unor competente specifice in acord cu politicile si strategiile in stiintele chimice si in disciplinele psihopedagogice si didactice:
- discipline de specialitate


Resursele umane si baza materiala implicate in formarea studentilor

Programul este coordonat de Departamentul de Chimie Anorganica, Chimie Fizica si Electrochimie.

Personalul didactic implicat in realizarea planului de invatamant la specializareaprin masterul Scivec sunt persoane cu o vasta pregatire didactica si stiintifica, (majoritatea cu stagii de pregatire la Universitati din Franta, Anglia, Olanda, Spania, Italia, Germania, SUA etc).


Plan de invatamant

Planul de invatamant pentru acest program de studii de masterat este disponibil aici.


Contact
Secretariat