+4 021 402 3927; +4021 402 3935

English

Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor organizeaza studii universitare de doctorat in domeniile Stinte Ingineresti - Inginerie Chimica si Stinte Exacte - Chimie.

Informatii cu privire modul de organizare a studiilor universitare de doctorat, la metodologia de organizare a admiterii la studiile universitare de doctorat, precum si alte informatii utile se gasesc in sectiunea dedicata studiilor universitare de doctorat a website-ului Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti.

Toate formularele pentru documentele necesare pe perioada participarii la studiile de doctorat sunt disponibile in sectiunea "Formulare utile"


Consiliul Scolii Doctorale

Director
Membru, responsabil pentru sectiunea web a Scolii Doctorale
Membru
Membru
Membru
Membru consultant
Membru doctorand
Membru doctorand
Secretariatul Scolii Doctorale

Secretar
Avizier

09
01/2018

Listele cu ordinele de ministru privind validarea, respectiv completarea unor teze de doctorat, pot fi consultate aici, respectiv, aici.

11
12/2017

Listele cu ordinele de ministru privind validarea, respectiv completarea unor teze de doctorat, pot fi consultate aici, respectiv, aici.

30
10/2017

Listele cu ordinele de ministru privind validarea, respectiv completarea unor teze de doctorat, pot fi consultate aici, respectiv, aici.

10
10/2017

Lista studentilor doctoranzi care primesc bursa poate fi consultata aici.

01
10/2017

In urma sesiunilor de examen de admitere la doctorat care au avut loc in perioadele 3-5 iulie, respectiv, 21-22 septembrie, 2017, au fost declarate admise un numar de 62 de persoane in regim fara taxa, si doua, in regim cu taxa. Lista persoanelor admise poate fi consultata aici.

20
06/2017

Listele cu ordinele de ministru privind validarea, respectiv completarea unor teze de doctorat, pot fi consultate aici, respectiv, aici.

30
11/2016

Listele cu ordinele de ministru privind validarea, respectiv completarea unor teze de doctorat, pot fi consultate aici.

20
10/2016

Lista studentilor doctoranzi care primesc bursa poate fi consultata aici.

15
10/2016

In urma sesiunilor de examen de admitere la doctorat care au avut loc in perioadele 7-8 iulie, respectiv, 28-30 septembrie, 2016, au fost declarate admise un numar de 58 de persoane in regim fara taxa, si doua, in regim cu taxa. Lista persoanelor admise poate fi consultata aici.

10
10/2016

A fost definitivata procedura de finalizare a tezelor de doctorat. Detaliile privind etapele care trebuie parcurse pana la sustinerea publica finala, impreuna cu documentele care trebuie completate in cadrul Scolii Doctorale, sunt disponibile aici.

06
07/2016

Perioada de inscriere pentru admiterea la doctorat, sesiunea iunie-iulie 2016, s-a incheiat pe data de 6 iulie. Lista cu componenta comisiilor de examinare, data, ora si sala in care vor avea loc examenele de admitere, este disponibila aici.

26
06/2016

Birourile reunite ale Senatului si Consiliului de Administratie ale Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti au hotarat, in sedinta din 24/06/2016, infiintarea primei sesiuni de admitere la doctorat, in perioada 7-8 iulie 2016. Mai multe informatii sunt disponibile aici.

13
05/2016

In data de 10 mai 2016 a avut loc sedinta Senatului Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti, care a validat conducerea Scolii Doctorale Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor: director - prof. dr. ing. Vasile LAVRIC; membru consultant in Consiliul Scolii Doctorale - acad. Maria ZAHARESCU; membri in Cosiliul Scolii Doctorale - prof. dr. ing. Daniela Crisina BERGER, prof. dr. ing. Adelina-Carmen IANCULESCU, prof. dr. ing. Alina Catrinel ION, prof. dr. ing. Mircea Teodorescu, ing. Vladimir-Lucian ENE si ing. Adrian Ionut NICOARA.

15
04/2016

Joi, 14 aprilie 2016, s-a desfasurat Adunarea Generala a conducatorilor de doctorat din Scoala Doctorala "Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor", cu urmatoarea ordine de zi:
1) Prezentarea raportului de activitate a Consiliului Scolii Doctorale
2) Alegerea noilor membri ai Consiliului Scolii Doctorale
3) Votarea recomandarii facuta Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat, de catre adunarea conducatorilor de doctorat din cadrul Scolii Doctorale "Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor", pentru pozitia de Director al Scolii Doctorale

La adunare au participat 28 de conducatori de doctorat, afiliati ai Scolii Doctorale.

Dupa prezentarea si discutarea raportului de activitate a Consiliului Scolii Doctorale, acesta a fost aprobat in unanimitate.

Doamna Acad. Maria ZAHARESCU a fost realeasa in unanimitate ca membru consultant al Consiliului Scolii Doctorale "Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor".

Membrii alesi ai noului Consiliu al Scolii Doctorale sunt: Prof. Adelina IANCULESCU, Prof. Alina Catrinel ION, Prof. Daniela Cristina BERGER si Prof. Mircea TEODORESCU.

Domnul Prof. Vasile LAVRIC a fost recomandat de catre adunarea conducatorilor de doctorat din cadrul Scolii Doctorale, pentru pozitia de Director, dupa prezentarea si discutarea Raportului de dezvoltare a Scolii Doctorale "Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor", de catre domnul Prof. Vasile LAVRIC.

06
04/2016

Se convoaca Adunarea generala a conducatorilor de doctorat din Scoala Doctorala Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, pentru joi, 14 aprilie 2016, ora 14, in sala A 041, avand urmatoarea ordine de zi:
1) Prezentarea raportului de activitate a Directorului Scolii Doctorale.
2) Alegerea membrilor noului Consiliu al Scolii Doctorale, pentru o perioada de 4 ani.
3) Recomandarea a 1-2 conducatori de doctorat pentru pozitia de Director al Scolii Doctorale.

Baza legala este data de "REGULAMENTUL privind organizarea alegerilor conducerilor Scolilor doctorale in Universitatea POLITEHNICA din Bucurestiaici", aprobat de Senatul UPB.
Dosarul pentru candidatura la functia de Director al Scolii Doctorale se depune cu cel putin trei zile inaintea alegerilor, la secretarul Scolii Doctorale, d-na Carmen STANCESCU. Mai multe detalii sunt disponibile in REGULAMENT.

06
04/2016

Se convoaca Adunarea generala a studentilor doctoranzi din Scoala Doctorala Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, pentru marti, 12 aprilie 2016, ora 14, sala L 022, avand urmatoare ordine de zi:
1) Alegerea prin vot secret, cu majoritatea celor prezenti (50% + 1), a doi reprezentanti in Consiliul Scolii Doctorale.


Arhiva Avizier