+4 021 402 3927; +4021 402 3935

English

Prof. habil. dr. chim. Stelian LUPU

Domeniu fundamental

Stiinte Ingineresti


Domeniu

Inginerie Chimica


Domenii de expertiza

- Senzori si biosenzori electrochimici cu aplicatii in analize biomedicale si de mediu

- Analiza instrumentala, chimie analitica, chemometrie

- Metode electrochimice si electrozi modificati chimic

- Materiale compozite cu aplicatii in senzori electrochimici pentru detectia multi-analit a compusilor biologic activi si a poluantilor organici

- Materiale bio-compozite pe baza de polimeri conductori si enzime


Doctoranzi

Admisi in anul 2018