+4 021 402 3927; +4021 402 3935

Prof. dr. ing. Michaela Dina STANESCU

Stiinte Ingineresti

Inginerie Chimica

- Sinteza fina organica

- Compusi coordinativi sinteze si structura

- Cataliza chimica si enzimatica

- Biotehnologii textile si alimentare

Admisi in anul 2014


Admisi in anul 2013


Admisi in anul 2012

    -